Нашата стоматологична практика е ориентирана към нуждите от дентално лечение на всяко семейство, като специално внимание обръщаме на Вашите деца.

Работим по съвременни методи, със съвременни медикаменти, материали и модерна апаратура. Полагаме грижи Вашето лечение да бъде изключително безболезнено.

Детска стоматология

С помощта на интраорална камера може да проследявате етапите от Вашето лечение, да се убедите в прецизността на Вашата устна хигиена. Поемаме ангажимента да Ви поканим за следващия Ви контролен преглед, продиктуван от индивидуални Ви нужди.