Когато кариесът е засегнал голяма част от зъба, но директното изграждане на зъба с пломба не е достатъчно надеждно то, тогава най - доброто решение в този случай е изработването на инлей. Керамичният инлей има много добра механична здравина и отлична естетика. Изключително удобен е и за пациента, тъй като при него клиничното време за работа в устата е сведено до минимум.

 Инлеят всъщност е вид пломба, която се изработва в лаборатория, чрез послойно полимеризиране или пресоване на керамиката(може и от злато).


 Важно при този тип конструкции е зъба да няма подмоли и да пасва точно по ръбовете. Инлеите много точно възстановяват контактите със съседните зъби и процепа между тях и зъба е много фин, което предотвратява образуването на вторичен кариес.