Коронка се изработва при обширно разрушаване на естествения зъб (и здрав корен) или по естетични показания. Коронката може да се постави върху естествен зъб или имплант.

 Коронката може да бъде естетична – от керамика, металокерамика или бленд керамика, или неестетична – от златна, благородна или неблагородна метална сплав.


 Показания за коронка има, когато естествената корона на зъба е силно разрушена, но коренът на зъба е здрав. Изкуствената корона обхваща плътно останалите зъбни тъкани и ги предпазва от последващо увреждане. Корона може да се постави след канално лечение, при наличие на голяма обтурация, при фрактура на зъба, при преоцветяване, неправилна форма или неправилна позиция на зъба в зъбната дъга.